Kołtak Stanisław

 Kołtak Stanisław (1932-1998), proboszcz i dziekan. Urodził się 10 grudnia 1932 r.
w Uhercach. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości. Szkołę średnią ukończył w Sanoku w 1951 r. Następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1958 r. z rąk ks. bpa Franciszka Bardy. Jako wikariusz pracował w Sławęcinie (1958-1962), Strachocinie (1962-1963), Kraczkowej (1963-1965) i Medyni Głogowskiej (1965-1967). Następnie pracował jako proboszcz w parafii w Kalnikowie (1967-1969), a później w Rzeszowie (1969-1970). W 1970 r. objął funkcję rektora kaplicy gimnazjalnej w Jaśle. W rok później został proboszczem parafii utworzonej przy tym kościele. Od 1986 r. pełnił funkcję dziekana dekanatu jasielskiego wschodniego. Z powodu ciężkiej choroby wniósł prośbę do władz kościelnych o zwolnienie z pełnionych obowiązków. Funkcję proboszcza parafii św. Stanisława w Jaśle i dziekana Dekanatu Jasło-Wschód przestał pełnić 18 lutego 1995 r. Po powrocie do zdrowia przez rok (1995-1996) był jeszcze proboszczem w Mogielnicy.

Ks. Stanisław Kołtak został proboszczem parafii św. Stanisława w trudnych dla kraju latach totalitarnego systemu rządzenia, w których Kościół poddawany był dyskryminacji i prześladowaniu. Otwarty na trudy i ofiary, odważnie podejmował działalność duszpasterską dla dobra Kościoła i wiernych. Wychodząc naprzeciw intencjom ordynariusza przemyskiego ks. bpa Ignacego Tokarczuka w zakresie budowy nowych kościołów i tworzenia lokalnych parafii, podjął się budowy kościoła w Dąbrówce, nie uzyskawszy oficjalnej zgody miejscowych władz.

Podejmując pionierską działalność organizowania zaplecza parafii św. Stanisława, wykonał szereg inwestycji, z których najważniejszą było wybudowanie domu parafialnego. Od czasu powstania NSZZ "Solidarność" związał się ściśle z tym ruchem społecznym. W poczuciu odpowiedzialności za Kościół i parafię, po wprowadzeniu stanu wojennego służył w sposób szczególny ludziom prześladowanym przez władze komunistyczne za działalność związkową. Służył im modlitwą, wspierał materialnie, pocieszał i budził nadzieję.

W szczególny sposób przyczynił się do powstania parafii w Sobniowie. Pozyskał działkę pod budowę kościoła oraz poświęcił prowizoryczną kaplicę dającą początek istnieniu parafii. Wniósł znaczący wkład w powstanie parafii
w Brzyszczkach. Służył radą i pomocą przy urządzaniu prowizorycznej kaplicy, którą także poświęcił. Za całość swej działalności był przez władze komunistyczne wielokrotnie przesłuchiwany, szykanowany i karany. Jego dziełem było też podjęcie starań o lokalizację działki pod budowę kościoła pw. MB Częstochowskiej przy ul. Szkolnej. Załatwiał sprawy prawne i finansowe połączone ze zmianą planów urbanistycznej zabudowy w tym rejonie Jasła.

Jako emeryt zamieszkiwał w Jaśle od 6 września 1996 r. Pomagał w pracy duszpasterskiej w Parafii Św. Stanisława BM w Jaśle. Posiadał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu. Zmarł 31 sierpnia 1998 r. w Zakopanem.

Uroczystościom pogrzebowym w dniu 2 września 1998 r. w Jaśle przewodniczył ordynariusz rzeszowski ks. bp Kazimierz Górny. Homilię wygłosił ks. Stanisław Karabin proboszcz parafii w Bieździedzy. Licznie uczestniczyli księża diecezjalni i zakonni oraz siostry zakonne. W głębokim żalu żegnała zmarłego kapłana jego rodzina, wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Zając, przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą krośnieńskim Bogdanem Rzońcą i dyrektorem generalnym UW Adamem Pawlusiem na czele oraz przedstawiciele władz miasta
z burmistrzem Andrzejem Czerneckim. Uroczystość uświetnił chór "Echo" i orkiestra kolejowa. Licznie wystąpiły poczty sztandarowe. W czasie pogrzebu ks. dziekana Stanisława Kołtaka żegnali ks. bp Kazimierz Górny, dziekan jasielski i proboszcz ks. Tadeusz Paszek, ks. dr Stanisław Marczak, wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Zając, przedstawiciel parafii Zdzisław Świstak, dyrektor generalny UW w Krośnie Adam Pawluś, dyrektor I LO w Jaśle Juliusz Jankisz i burmistrz Jasła Andrzej Czernecki. Pogrzeb był wielką manifestacją żałobną mieszkańców Jasła i ukazał jak wielką popularnością i szacunkiem cieszył się zmarły kapłan w środowisku jasielskim.

Ks. Stanisław Kołtak otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1999 r.