JDK

Jasielski Dom Kultury

ul. Kołłątaja 1
38-200 Jasło,
tel. (013) 446 47 22
www.jdkjaslo.pl