Newsletter Jasło

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Jasło
29 sierpnia 2014
Jasielska Karta Dużej Rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że z dniem 01.09.2014 przyjmowanie wniosków oraz wydawanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny odbywać się... czytaj więcej
Herb
Zarządzenie Nr III/93/2014Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8... czytaj więcej
PROJEKT WITACZY DLA MIASTA JASŁA
 Na podstawie § 8 pkt 5 Regulaminu Konkursu na projekt witaczy dla miasta Jasła, Urząd Miasta w Jaśle informuje, że wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 29.08.2014 r.
Afisz Międzynarodowe Dni Wina
Ponad 300 gatunków wina, 40 stanowisk branżowych, 20 producentów polskiego wina, importerzy z winami świata, warsztaty winiarskie, konkursy, dobra muzyka - tak zapowiada się jedna z największych... czytaj więcej
Aktywne jednostki pomocy społecznej
W Biuletynie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 26, czerwiec 2014r. ukazał się artykuł dotyczący Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, który aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu... czytaj więcej
Herb
    Uprzejmie informuję, że w dniu 29 sierpnia  2014 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się posiedzenie LXIV Sesji Rady Miejskiej Jasła z... czytaj więcej
herb
O G Ł O S Z E N I E   O  P R Z E T A R G UBURMISTRZ MIASTA JASŁA  OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedażDziałki ewidencyjnej nr 2617/8 (KW 72494) położonej w... czytaj więcej
Wojewódzkie obchody Święta Wojska polskiego w Jaśle
Cześć obrońcom ojczyznyZgodnie z tradycją patriotyczny i religijny charakter miały jasielskie uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę „Cudu nad Wisłą”. 94. rocznica zwycięstwa polskich wojsk nad... czytaj więcej
herb
Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest wyłonienie najlepszego według mieszkańców projektu witaczy dla Miasta Jasła.Głosować można za pośrednictwem strony... czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenieo złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 11.08.2014 r. Polski Komitet Pomocy... czytaj więcej
System ostrzeżeń
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega, że od 2014-08-14 14:00:00 do 2014-08-14 22:00:00 prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie wystąpią... czytaj więcej
Konkurs ofert
Burmistrz Miasta Jasła ogłasza konkurs na wyłonienie realizatora programu  zdrowotnego na rok 2014 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku... czytaj więcej
rynek miejski
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 05.08.2014 r. Polskie Stowarzyszenie na... czytaj więcej

Aktualności